Příjezd k ÚMCH (Petřiny)

[PLÁN PŘÍJEZDU K ÚMCH]

Popis příjezdu pro okolí:

 • Heyrovského náměstí - místní situace
 • Petřiny - 1 km
 • Praha 6 - 5 km
 • Praha (levý břeh) - 15 km
 • Širší okolí Prahy - 30 km
 • Čechy - 100 km
 • Popis příjezdu:

  Od centra města (příjezd centrem nebo směrem od Velvar)
  Podél trati elektrické dráhy pokračovat ulicí Na Petřinách až k tramvajové smyčce, za níž se nachází ústav.
  Z křižovatky Vypich (příjezd z většiny směrů)
  Z křižovatky se pokračuje ulicí Ankarskou (směrovka Petřiny), ze které lze odbočit po 100 m vlevo ulicí Na Vypichu a po 1 km vpravo ul. U hvězdy k ústavu. Rovněž lze ulicí Ankarskou např. pokračovat 1 km rovně na křižovatku s ulicí Na Petřinách, a zde odbočit vlevo a jet až ke konečné tramvají u ústavu.
  Od Ruzyně (po příjezd silnicí I/7)
  Libockou ulicí pokračovat až k jejímu začátku na křižovatce s ul. Na Vypichu nedaleko ústavu, ke kterému je třeba zatočit vlevo.