Heyrovského náměstí

[PLÁN PŘÍJEZDU K ÚMCH]
Parkoviště ústavu se nachází za budovou ústavu ve Štolbově ulici, odkud je také vjezd pro zásobování, který lze v případě potřeby po ohlášení ve vrátnici nebo předchozí dohodě použít jako bezbariérový vstup do budovy. Hlavní vchod je z Heyrovského náměstí, na obrázku označen šipkou.

Popis příjezdu pro okolí:

  • Heyrovského náměstí - místní situace
  • Petřiny - 1 km
  • Praha 6 - 5 km
  • Praha (levý břeh) - 15 km
  • Širší okolí Prahy - 30 km
  • Čechy - 100 km