Cesta autem k ÚMCH (okolí 100 km)

[PLÁN PŘÍJEZDU K ÚMCH]
[Legenda]
Vhodná cesta je vyznačena na plánku zeleně.

Při příjezdu sledujte směrovky Praha, s výjimkou příjezdu:

od Lince a Českých Budějovic
místo silnice I/3 je vhodnější použít z Českých Budějovic silnici I/20 přes Písek na silnici I/4 a pokračovat do Prahy po ní.
po silnici I/8 (od Berlína, Drážďan, Teplic):
Z Teplic jeďte po silnici I/13 na Bílinu, dále po silnicích II/251 a I/28 do Loun a po I/7 do Prahy kolem Slaného do Prahy
od Litoměřic:
U Straškova odbočit po II/118 (bývalá I/30) do Slaného na I/7 do Prahy
po silnici I/9 (od Rumburka a České Lípy):
V Mělníku odbočit po I/16, II/608 a II/101 do Kralup n. Vlt., dále po II/240 do Prahy.

Plánky příjezdu pro okolí:

  • Heyrovského náměstí - 200 m
  • Petřiny - 1 km
  • Praha 6 - 5 km
  • Praha (levý břeh) - 15 km
  • Širší okolí Prahy - 30 km
  • Čechy - 100 km