REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

na objektu Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v Praze

Miloslav Pavlík

[ Stavba 10(1), 52-56 (2003) ISSN 1210-9568]


V okamžiku, kdy se člověk rozhoduje o své budoucí profesi, může být velice snadno ovlivněn různými aspekty. Jsem přesvědčen, že v případě studentů architektonického a stavebního zaměření se v tomto směru nejvýrazněji „prosazují" reálné příklady staveb, které se vymykají stávajícím zvyklostem a trendům. Šedesátá léta se nesla v umění a architektuře ve znamení odklonu od stylu, který historicky tvořil etapu známou jako „socialistický realismus". Pro mne byl takovou v pravdě revoluční stavbou objekt Ústavu makromolekulární chemie AV, který byl realizován v letech 1960-65 na Petřinách. Myslím, že jen málo lidí však má to štěstí, že se v průběhu své profesní kariéry s takovou stavbou setká znovu, a navíc bude mít možnost ovlivnit její rekonstrukci. Ale vraťme se na začátek tohoto příběhu.