Obr. 1437 Detail závěsového panelu.

Detail závěsového panelu.
Předešlý obrázek | Další obrázek

Článek ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE ČSAV V PRAZE; Architektura ČSSR XXIV (10), 653-658 (1965)