Obr. 1423 Půdorys 1. patra

Půdorys 1. patra
Předešlý obrázek | Další obrázek

Článek ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE ČSAV V PRAZE; Architektura ČSSR XXIV (10), 653-658 (1965)