Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Přístroje - Laboratoř čistých prostor (BIOCEV)

  • Izolátor BLOCK IZV 1166 s vestavěným lyofilizátorem GREGOR Instruments L10-85 PRO pro aseptickou výrobu i pro práce s biologicky vysoce účinnými látkami (cytostatika, imunosupresiva, hormony), možnost lyofilizace v inertním prostředí
  • Třepací inkubátor INCU-Line ILS 4 je zařízení vyrobené z nerezové oceli, které je určeno pro inkubaci všeobecných účelů při teplotě (5- 80)°C.
  • Vakuová sušárna Memmert VO 200 je zapuštěné zařízení, kde přední část ústí do čistého prostoru třídy čistoty ‚‚A’’ a zadní strana připojená na membránovou vývěvu ústí do nekontrolovaného prostoru.
  • Parní autokláv Biobase je určen pro sterilizaci oděvů do čistých prostor třídy ‚‚A’’ a "C", skla a jiných pomůcek pro chod a úklid LČP. Autokláv pracuje za vysoké teploty a potřebuje nasycenou páru (Aqua Purificata) k dosažení dezinfekce a sterilizace.
  • Horkovzdušný sterilizátor Venticell 55 ECO. Jedná se o teplotní skříň, která je určena k rovnoměrnému temperování různých druhů materiálu pomocí horkého vzduchu při nastavitelné teplotě (až do 250°C) a volitelném časovém režimu. Zařízení se používá ke sterilizaci a depyrogenizaci materiálu.
  • HPLC Shimadzu disponuje dvěma detektory. Prvním je světelný detektor s fotodiodou (Photodiode Array Detector) SPD-M20A s deuteriovou lampou. Druhým je fluorescenční detektor (Fluorescence Detector) RF-20A, ve kterém je umístěna xenonová lampa, a umožňuje simultánní sledování dvou vlnových délek, přičemž rozsah vlnových délek je 200 nm - 650 nm.
  • Spektrofotometr GENESYS 50 slouží k měření vlnových délek u látek, které absorbují UV/VIS záření. Přístroj proměřuje absorpční spektrum v rozsahu 190 – 1100 nm. Šířka štěrbiny je 2 nm. Přesnost měření je ± 0,5 nm.
  • Inkubátory Benchmark H2200-HC a H2200-H slouží pro kontrolu mikrobiální kontaminace. Inkubace probíhá při teplotách 22 °C a 35 °C