Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Český komitét pro chemii - (ČKCh) – IUPAC

Český komitét pro chemii (ČKCh), zřízený Akademií věd České republiky rozhodnutím Akademické rady AV ČR dne 20. dubna 1993 jako národní přidružená organizace (NAO) k Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii (IUPAC – člen ICSU), reprezentuje Českou republiku v IUPAC pod názvem Czech National Committee for Chemistry.

Komitét plní své úkoly v souladu s Organizačním a jednacím řádem ČKCH ve složení:

předseda: Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (PřF UK, Praha)
místopředseda: Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (ÚCHP AV ČR, Praha)
tajemník:  Doc. RNDr. Miroslava Trchová, DSc. (ÚMCH AV ČR Praha)
členové:  Prof. Ing. Jiří Čejka, Dr.Sc. (ÚFCH AV ČR, Praha)
  Prof. Ing. Jan John, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)
  Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (Univerzita Pardubice)
  Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, CSc. (VŠCHT, Praha)
  Ing. Jan Merna, Ph.D. (VŠCHT, Praha)
  Ing. Miloslav Nič, Ph.D. (TECHEM CZ, s.r.o., Praha)
čestný člen: RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. (ÚMCH AV ČR Praha)

 

Odkaz:

Organizační a jednací řád komitétu (OJŘK)

Kontaktní údaje na ČKCh:

Prof. Dr. Jiří Vohlídal, CSc.
Chairman of the Czech Committee for IUPAC
Charles University in Prague
Faculty of Sciences
Department of Physical and Macromolecular Chemistry
Hlavova 8
CZ-128 40 Praha 2
Czech Republic
Tel.: +420 221 951 310