Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení vodivých polymerů

Vodivé polymery

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v .v. i., Heyrovského nám. 1888/2, 162 06 Praha 6, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení vodivých polymerů

Pracovní náplň :

Výzkum Oddělení vodivých polymerů se soustřeďuje na přípravu vodivých polymerů, jako jsou polyanilin, polypyrrol (PPy), poly(3,4-etylendioxythiofen), a dalších, chemickou oxidací nebo elektrochemickou polymerací odpovídajících monomerů. Hlavním cílem je řízení polymerní morfologie, jmenovitě tvorba jednorozměrných nanostruktur s vysokou elektrickou vodivostí. Navíc jsou zkoumány aplikace takovýchto vodivých materiálů v elektrodách superkapacitorů či jako inteligentních adsorbentů škodlivin v oblasti životního prostředí.

Uchazeč se bude zabývat především chemickou nebo elektrochemickou polymerací konjugovaných polymerů a jejich kompozitů za účelem (1) překonání obtíží souvisejících se zpracováním konjugovaných polymerů a (2) kontroly vlastností a struktury výsledných materiálů pro konverze a skladování energie.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách oddělení.

Požadujeme :

  • ukončené doktorské studium v oboru chemie nebo materiálové vědy,
  • zkušenosti se syntézou a charakterizací vodivých polymerů výhodou,
  • velmi žádoucí jsou zkušenosti s elektrochemickou charakterizací,
  • vynikající ústní a písemná znalost angličtiny,
  • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých úkolů,
  • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
  • týmová spolupráce.

Nabízíme:

  • pestrou a zajímavou práci v oblasti vodivých polymerů a jejich aplikací,
  • účast na národních a mezinárodních projektech,
  • flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, dětskou skupinu – možnost umístění dětí 2 – 4 let.

Nástup: ihned

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2021

Podrobnější informace o nabízené pozici poskytne Ing. Patrycja Bober, Ph.D. (bober, tel: 296 809 450).

V případě zájmu zasílejte CV s přehledem publikací a kontakty na dvě referenční osoby na email: fencl.