Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku

Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 1888/2, 162 06 Praha 6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

výzkumného a vývojového pracovníka do Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku

Pracovní náplň:

Oddělení polymerů pro elektroniku a fotoniku je zaměřeno zejména na výzkum materiálů pro organické solární články, elektroluminiscenční diody, elektrické a optické senzory, organické tranzistory a paměťové prvky potenciálně využitelné pro flexibilní tištěnou elektroniku.

Hlavní náplní práce uchazeče bude výzkum v oblasti časově rozlišené optické spektroskopie a nelineárně optických vlastností nových organických a hybridních organicko-anorganických materiálů a funkčních struktur pro organickou optoelektroniku a fotoniku.

Více informací o oddělení a výzkumných projektech naleznete na stránkách oddělení.

Požadujeme:

 • ukončené doktorské studium v oboru fyzika se zaměřením na optiku a optoelektroniku, či v oboru fyzikální chemie se zaměřením na časově rozlišenou optickou spektroskopii,
 • velmi žádoucí jsou praktické zkušeností s laserovou technikou,
 • praxe na pozici postdoktoranda nebo prokázaná významná publikační činnost během doktorského studia výhodou,
 • vynikající ústní a písemná znalost angličtiny,
 • aktivní a tvůrčí přístup k řešení vědeckých úkolů,
 • schopnost samostatného uvažování a rozhodování,
 • schopnost týmové spolupráce.

Nabízíme:

 • pestrou a zajímavou práci v oblasti vývoje materiálů pro organickou elektroniku a fotoniku (senzory, paměti, fotovoltaické články, elektroluminiscenční diody, biofotonika),
 • účast na národních a mezinárodních projektech,
 • flexibilní pracovní dobu,
 • příspěvek na stravování, zaměstnanecké benefity,
 • 5 týdnů dovolené,
 • dětskou skupinu – možnost umístění dětí 2 – 4 let.

Nástup: dle dohody

Uzávěrka přihlášek: 30. 7. 2021

Podrobnější informace o nabízené pozici poskytne Dr. Jiří Pfleger (pfleger, tel: 296 809 571).

V případě zájmu zasílejte CV s přehledem publikací a kontakty na dvě referenční osoby na email: fencl.