Omezení provozu ústavu, uzavření knihovny a výstav

Počínaje dnem 12. 3. 2020 jsou vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci uzavřeny pro veřejnost prostory galerie a knihovny ÚMCH, zrušeny přednášky a popularizační akce a přijímané návštěvy omezeny na nezbytné předem dojednané.

Od 16.3.2020 je činnost ústavu minimalizována, knihovna je zcela uzavřena, nejsou možné žádné návštěvy.

Děkujeme za pochopení.,

Více o opatřeních obecně na webu hl.m. Prahy: https://bezpecnost.praha.eu/

Aktuální informace státní správy s celostátní platností najdete na webu https://koronavirus.mzcr.cz/ a http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov.

Informační web z akademického prostředí www.okoronaviru.cz

Skupina vládních opatření Sbírka zákonů 2020, částka 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 51

Machala L., Beneš J. (Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce): Koronavirus - rady, návody: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/koronavirus-rady-navod-nemocnice-bulovka-lekari_2003181327_cib