Hlavní stránka


Katalog 


E - časopisy


Tištěné časopisy

Databáze

E - knihy

Vzdálený přístup


SFX


  • SFX (Special Effects) je link server firmy ExLibris založený na standardu OpenURL,
  • nabízí tzv. kontextově citlivé linkování, což v praxi znamená, že propojení pomocí hypertextového odkazu (v našem případě SFX ikony) nesměřuje přímo na cílovou stránku, nýbrž na SFX server, kde je požadavek zpracován a uživateli nabídnuta příslušná množina služeb včetně odkazu na plný text dokumentu (je-li v rámci instituce k dispozici).
  • technologie, která umožňuje pohodlné propojování ze záznamů obsažených v bibliografických databázích, katalozích knihoven nebo z internetových vyhledávačů na plné texty vyhledaných dokumentů a poskytuje další přidané služby.
  • účinná pomůcka pro práci s elektronickými informačními zdroji (tzn. snadné vyhledávání a zjišťování informací o databázích, elektronických časopisech, elektronických knihách).
 
Knihovna ÚMCH AV ČR, v. v. i

 Otevírací doba:
Knihovna:
Po-Čt: 8:30-16:30
Pá: 8:30-14:30


Reprografie:
Po-Čt: 7:00-15:30
Pá: 7:00-14:00

 
Kontakty:
Heyrovského nám. 2, Praha 6, 162 06
Telefon: +420 296 809 335/6
E-mail: library@imc.cas.cz
m ezera


© Knihovna Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, 2010