Zprávy

Dne 7.3.2008 vyhlásil Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. otevřené veřejné výběrové řízení na dodávku NMR spektrometru vysokého rozlišení pro analýzu roztoků a kapalin. Detailní podmínky soutěže a specifikace technického plnění jsou uvedeny na www adrese Úředního věstníku Evropské unie zde.

Základním předpokladem je intenzita magnetického pole cca. 14.2 T. Předpokládaná cena zařízení je 33.5 mil. Kč včetně DPH.

Dne 15.2.2008 byla vyhlášena nová témata do doktorských studií. Na adrese: http://www.imc.cas.cz/czwinl2/imc/pgs.htm najdete dvacet témat, která odrážejí nové směry v moderní makromolekulární chemii. V případě zájmu o některé z témat prosím kontaktujte školitele.

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21