Zahraniční výzkumné instituce

 

Mezinárodní

 

Německo

Gesellschaft Deutscher Chemiker (Společnost německých chemiků)
 

Polsko

 

Rakousko

 

Rusko

 

Ostatní evropské země

Macro Group UK (Pure and Applied Macromolecular Chemistry Group)
 

Mimoevropské

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21