Školitel
(případně konzultant)
Doc. RNDr. Ivan Fortelný, DSc.
konzultant RNDr. Miroslav Šlouf, PhD.
Název     tématu Studium vývoje fázové struktury polymerních směsí metodami elektronové mikroskopie
Anotace Směsi nemísitelných polymerů tvoří značnou část polymerních materiálů a vznikají i při recyklaci plastových odpadů. Vlastnosti polymerních směsí jsou určovány jejich fázovou strukturou, kterou je možné řídit během jejich míchání a zpracování v tavenině. Cílem práce je přispět k lepšímu pochopení vývoje fázové struktury pomocí jejího studia metodami elektronové mikroskopie a reologie. Podle zájmů uchazeče může být důraz kladen buď na zpřesňování strukturních modelů vývoje morfologie, založených na tokových vlastnostech složek směsi, nebo na rozvoj metod jejího určování pomocí elektronové mikroskopie, případně dalších metod.

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21