Main page >> Conferences and Lectures >> Invitation to next lectures
CZ | ENG

 Lecture of the lecture cycle

 

Educational and Information Centre of the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v. v. i.

invites you to

a lecture of the Institute lecture cycle

Lecturer:

Prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

(SYNPO, Pardubice; FCHT Univerzita Pardubice)

Topic:

Online viskozimetrie a její využití pro charakterizaci polymerů

Seminář představí online viskozimetr (VIS) jako jeden z tradičních a nejúčinnějších detektorů pro gelovou permeační chromatografii (GPC/SEC). Vedle stručného vysvětlení teoretických základů online viskozimetrie se seminář soustředí na využití online viskozimetru v kombinaci s detektorem víceúhlového rozptylu světla (MALS) a použití techniky GPC-MALS-VIS pro studium fundamentálních roztokových vlastností polymerů a detailní charakterizaci jejich molekulární struktury. Součástí semináře je i stručné představení nové generace online viskozimetrie reprezentované přístrojem ViscoStar III firmy Wyatt Technology Corporation. o Princip stanovení vnitřní viskozity (limitního viskozitního čísla) online viskozimetrem o Univerzální kalibrace v GPC o Stanovení Markova-Houwinkova diagramu kombinací GPC-MALS-VIS o Markův-Houwinkův diagram jako účinný nástroj stanovení molekulární struktury polymerů o Hydrodynamický poloměr z vnitřní viskozity

When and where:

Wednesday 25.10.2017 ve 10:00 in club B

 Lecture of UNESCO-IUPAC course

 

Lecture for participants of the UNESCO Postgraduate Course in Polymer Science

Lecturer:

Dr. Jiří Horský

(Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.)

Topic:

Polymer Solutions in a Nutshell

Details

When and where:

Wednesday 15.11.2017 ve 10:00 in club B

Obligatory for Course participants.

All members of the staff and guests are cordially invited.


(Created on 19.10.2017 from the data modified on 19.10.2017)

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21