Main page >> Side menu >> Open Science
CZ | ENG

Otevřená věda

Projektem Otevřená věda začala Akademie věd ČR prezentovat výsledky a metodické postupy badatelské práce studentům a pedagogům středních škol a gymnázií. V prvních letech byl projekt zaměřen na pražské střední školy a v dalších letech se do projektu zapojily školy z ostatních regionů (Otevřená věda regionům). Díky úsilí prof. M. Raaba se náš ústav tohoto projektu velmi aktivně účastní. Kolegové z ústavu připravili řadu přednášek, prezentací i praktických cvičení, které byly v minulých letech prezentovány na setkáních a seminářích organizovaných v Nových Hradech. Vedle toho se řada studentů středních škol v minulých letech účastnila přímo vědeckého výzkumu v našem ústavu.

Více se o zapojení našeho ústavu do projektu Otevřená věda dozvíte na následujících webových stránkách.

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21