Školitel
(případně konzultant)
Doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.
Název     tématu Organofosfonáty kovů s vrstevnatou strukturou
Anotace Organofosfonáty kovů jsou hybridní anorganicko-organické sloučeniny, v nichž povaha organické části může být měněna tak, aby vzniklé produkty  vyhovovaly určitým požadavkům. Tyto hybridní materiály mají potenciální využití jako katalyzátory, protonové vodiče, sorbenty, iontoměniče a hostitelé v interkalačních reakcích. Bez ohledu na rozsáhlý výzkum v této oblasti zůstává stále mnoho neznámých faktorů řídících strukturu produktů, jako je např. vysoká koordinační flexibilita fosfonátové skupiny. Proto exploratorní syntéza hraje stále nezastupitelnou úlohu při zkoumání sloučenin tohoto typu. Na našem pracovišti se studují především arylfosfonáty kovů alkalických zemin a přechodných kovů. Organická část fosfonátu je funkcionalizována vhodnými skupinami tak, aby tento fosfonát byl schopen interagovat s molekulami, které budou použity jako hosté v interkalačních reakcích.

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21