Školitel
(případně konzultant)
Ing. Jiří Horský, CSc.
Název     tématu Analýza kopolymerů metodou  MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
Anotace Celková charakterizace kopolymerů, zahrnující nejen distribuce molekulových vah ale i distribuce složení, je nezbytnou podmínkou pro racionální vývoj  jejich aplikací. Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF umožňuje s výjimečnou rozlišovací schopností šetrně separovat molekuly na základě jejich molekulové váhy. Pro vhodné poměry molekulových vah monomerních jednotek je tudíž v principu možné určit z MALDI-TOF hmotnostního spektra nejen distribuci molekulových vah ale i distribuci složení, neboť molekulová váha je k němu klíčem. Naplnění této vize však brání obecně horší kvalita spekter kopolymerů, ve kterých navíc dochází k překryvu signálů. Náplní studia bude teoretické a metodické řešení uvedených problémů.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21