SPOLEČNÁ LABORATOŘ NMR PEVNÉ FÁZE

ÚMCH AV ČR a ÚFCH JH AV ČR

Vedoucí: Ing Jiří Brus, PhD.

V roce 1987 byla na ÚMCH AV ČR zřízena "Společná laboratoř NMR spektroskopie pevného stavu". Od roku 2003, kdy byla laboratoř vybavena novým systémem Bruker Avance 500 WB/US, se na jejím technickém rozvoji a podpoře společně podílí Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Podrobnější informace naleznete na vlastních stránkách Laboratoře NMR pevné fáze

BIOpolymer POstdoctoral Laboratory and educational center - BIOPOL

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, v.v.i.
Heyrovského nám. 2
CZ-162 06 Praha 6
Czech Republic
phone:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21