Ústav zřídil tato společná pracoviště s jinými organizacemi:

 

Společné pracoviště polymerních materiálů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Fortelný, DSc.

Společná laboratoř chemie pevných látek Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a Univerzity Pardubice

Vedoucí: doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc.

Společná laboratoř NMR pevné fáze Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. a Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Vedoucí Ing. Jiří Brus, Dr.

Konsorcium pro výzkum nanostrukturovaných a síťovaných polymerních materiálů
   


 

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21