Kalendář obsazení posluchárny a klubů - výpis k 23.2.2018, 13:34

Den Posluchárna A Klub B Klub C
Pátek 23.02.2018 - 10:30 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 215 Oddělení Vodivé polymery]
15:00 - 20:00:seminář [odpov.pracov.: Referát vnitřní a vnější komunikace]
09:00 - 10:00:porada/schůze [odpov.pracov.: Beneš Hynek Ing. Ph.D.]
14:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: Filippov Sergej Mgr. Ph.D.]
15:00 - 20:00:seminář [odpov.pracov.: Referát vnitřní a vnější komunikace]
Pondělí 26.02.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 27.02.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 01.03.2018 - 09:00 - 10:30:přednáška [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 05.03.2018 13:00 - 15:30:kurs/výuka [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 06.03.2018 09:00 - 11:00:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
11:00 - 15:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 07.03.2018 - 07:00 - 15:00:seminář [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
07:00 - 15:00:seminář [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
Čtvrtek 08.03.2018 10:00 - 16:00:přednáška (Klim., Technik) [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
10:00 - 16:00:přednáška [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
10:00 - 16:00:přednáška [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
Pondělí 12.03.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 13.03.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 14.03.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 15.03.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 19.03.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 20.03.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 21.03.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
14:00 - 15:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 22.03.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 26.03.2018 09:00 - 18:00:seminář [odpov.pracov.: Šlouf Miroslav doc. RNDr. Ph.D.]
10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 27.03.2018 09:00 - 18:00:seminář [odpov.pracov.: Šlouf Miroslav doc. RNDr. Ph.D.]
09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 28.03.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 29.03.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 02.04.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 03.04.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 04.04.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Čtvrtek 05.04.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 09.04.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 10.04.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 11.04.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 12.04.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 16.04.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 17.04.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
10:00 - 11:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 204 Oddělení Polymerní sítě a gely]
Středa 18.04.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 19.04.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 23.04.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 24.04.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Středa 25.04.2018 - 10:00 - 12:00:kurs/výuka [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
-
Čtvrtek 26.04.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 30.04.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 01.05.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 02.05.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Čtvrtek 03.05.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 07.05.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 08.05.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Čtvrtek 10.05.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 14.05.2018 09:00 - 11:00:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 15.05.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 17.05.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 21.05.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 22.05.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 24.05.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 28.05.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 29.05.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 31.05.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 04.06.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
16:00 - 17:15:akce odborů [odpov.pracov.: Kovářová Jana RNDr. CSc.]
Úterý 05.06.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Středa 06.06.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Čtvrtek 07.06.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 11.06.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 12.06.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 14.06.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 18.06.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 19.06.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 21.06.2018 - 10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pátek 22.06.2018 08:00 - 19:00:konference (Klim., Technik) [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
08:00 - 19:00:konference [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
08:00 - 19:00:konference (Kuch.) [odpov.pracov.: Sekretariát kursů Unesco/IUPAC (Špácová)]
Pondělí 25.06.2018 - 10:00 - 12:00:seminář [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 26.06.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
07:30 - 08:30:akce odborů [odpov.pracov.: Fenclová Taťána Ing.]
Čtvrtek 28.06.2018 - 09:00 - 10:30:seminář [odpov.pracov.: 205 Oddělení Biolékařské polymery]
10:30 - 12:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 217 Oddělení Optoelektronické jevy a materiály]
10:00 - 11:30:seminář [odpov.pracov.: 210 Oddělení Nadmolekulární polymerní systémy]
Pondělí 02.07.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 03.07.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 04.07.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 09.07.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 10.07.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 16.07.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 17.07.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 23.07.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 24.07.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 30.07.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 31.07.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 01.08.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 06.08.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 07.08.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 13.08.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 14.08.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 20.08.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
14:00 - 16:00:seminář [odpov.pracov.: 207 Oddělení Polymerní částice]
Úterý 21.08.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 27.08.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 28.08.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 03.09.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 04.09.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 05.09.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 10.09.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 11.09.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 17.09.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 18.09.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 24.09.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 25.09.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 01.10.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 02.10.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 03.10.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 08.10.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 09.10.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 15.10.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 16.10.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 22.10.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 23.10.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 29.10.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 30.10.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 05.11.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 06.11.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Středa 07.11.2018 - 12:00 - 13:30:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 12.11.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 13.11.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 19.11.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 20.11.2018 - 09:30 - 11:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 212 Oddělení Chemie a fyzika povrchů a bio-materiá]
-
Pondělí 26.11.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Pondělí 03.12.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Pondělí 10.12.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Středa 12.12.2018 - 12:00 - 16:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 203 Oddělení Morfologie polymerních materiálů]
-
Pondělí 17.12.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Úterý 18.12.2018 - 12:00 - 20:00:akce oddělení (Kuch.) [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
12:00 - 20:00:akce oddělení (Kuch.) [odpov.pracov.: 206 Oddělení Biomateriály a bioanalogické systémy]
Pondělí 24.12.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Pondělí 31.12.2018 - 13:00 - 15:00:porada/schůze [odpov.pracov.: 211 Oddělení NMR spektroskopie]
-
Stav k 23.2.2018, 13:34