Pracovníci Strukturní analýza biomakromolekul

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Jan Dohnálek Ph.D. 296809-390 dohnalek
Zaměstnanci
RNDr. Jindřich Hašek DrSc. 296809-205 hasek
Ing. Petr Kolenko Ph.D. 296809-390 kolenko
Ph.D. studenti
Ing. Andrea Štěpánková 296809-205 stepanko

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21