Přístrojové vybavení Strukturní analýza biomakromolekul

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 Oddělení disponuje vybavením potřebným pro přípravu proteinových vzorků ke krystalizaci, pro provádění krystalizačních experimentů za různých teplot a pro jejich monitorování, kryovybavením pro vitrifikaci vzorků a dlouhodobé uchovávání v kapalném dusíku a výpočetní technikou pro náročné výpočty a grafické práce s prostorovými strukturami molekul. Součástí vybavení jsou také licence náročného software pro analýzu dat prostorových struktur jako např. HKL2000, CCDC CSD nebo Relibase+.

UV/vis spektrofotometr Libra 22

Akta Purifier 10 s příslušenstvím v klimatizovaném boxu (GE Healthcare)

Gel doc

Chlazená stolní centrifuga Hettich

Analytické váhy Mettler

Optický stereomikroskop se záznamem obrazu

3x krystalizační inkubátor

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21