Pracovníci  Zpracování polymerních materiálů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
Ing. Zdeněk Kruliš CSc. 296809-436 krulis
Zaměstnanci
Ing. Hynek Beneš Ph.D. 296809-313 benesh
Ing. Mgr. Aleksandra Magdalena Paruzel (r. Gawełczyk) 296809-390 gawelczyk
Ing. Jiří Hodan 296809-438 hodan
Mgr. Ing. Pavel Horák 296809-390 pavelhorak
RNDr. Josef Jůza CSc. 296809-293 juza
Markéta Karbusická 296809-390 precechtelova
Ing. Jiří Kotek, Dr. 296809-396 kotek
RNDr. Jana Kovářová CSc. 296809-261 kovarova
Ing. Jaroslav Kratochvíl CSc. 296809-293 jakr
Ing. Jana  Kredatusová PhD. 296809-293 kredatusova
Ing. Danuše Michálková 296809-436  
Ivana Novotná 296809-442 novotna
Dagmar Ondrušková 296809-286 ondruskova
Jiří Pelcman 296809-442 pelcman
Ing. Daniela Popelková 296809-286 popelkova
Ing. Antonín Sikora, CSc. 296809-261 sikora
Ing. Zdeněk Starý, Ph.D. 296809-313 stary
Ph.D. studenti
Mgr. Ing. Magdalena Perchacz 296809-390 perchacz
Studenti

Výpis z databáze pracovníků

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21