Publikace Oddělení Polymerní fotonika

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 Vybrané publikace:

 

V. Cimrová,  I. Kmínek,  D. Výprachtický, V. Pokorná, Short-time synthesis of poly [4,6-bis(3'-(2-ethylhexyl)thien-2'-yl)thieno[3,4-c][1,2,5]thiadiazole-alt-9,9-dioctylfluorene], its photophysical, electrochemical and photovoltaic properties, Polymer 59 (2015) 298-304. DOI: 10.1016/j.polymer.2015.01.014

D. Výprachtický, F. Mikeš, J. Lokaj, V. Pokorná, V. Cimrová, Resonance energy transfer from quinoline modified polystyrene-block-poly(styrene-alt-maleic anhydride) copolymer to terbium(III) metal ions, Journal of Luminescence 160 (2015) 27-34. DOI: 10.1016/j.lumin.2014.11023

V. Cimrová, Ch. Ulbricht, V. Dzhabarov, D. Výprachtický, D. A. M. Egbe, New Electroluminescent Carbazole-containing Conjugated Polymer: Synthesis, Photophysics, and Electroluminescence, Polymer 55 (2014) 6220-6226 DOI: .1016/j.polymer.2014.10.015

Z. Morávková, V. Pokorná, D. Výprachtický, I. Kmínek, and V. Cimrová, Raman Microspectroscopy of Thienothiadiazole-Fluorene Copolymer and its Blends with Fullerene, Macromol. Symp.  339 (2014) 141–146. DOI: 10.1002/masy.20130

D. Výprachtický, D. Kaňková, V. Pokorná, I. Kmínek, V. Dzhabarov and V. Cimrová, Novel and simple Synthesis of Brominated 1,10-Phenantroline, Australian Journal of Chemistry Aust. J. Chem.  67 (2014) 915–921.  DOI: 10.1071/CH13711

V. Cimrová, D. Výprachtický, I. Kmínek, V. Dzhabarov, and V. Pokorná, Photophysical and Electrochemical Properties of Novel Luminescent and Photoconductive Copolymers, ECS Trans. 58(28) (2014) 15-30.

D. Výprachtický, V. Pokorná, I. Kmínek, V. Dzhabarov, and V. Cimrová, Synthesis of Conjugated Materials for Organic Photovoltaics and Luminescence, ECS Trans. 58(28) (2014) 1-13.

D. Výprachtický, I. Kmínek, V. Pokorná, D. Kaňková, and V. Cimrová, New Two-Step Synthesis of N-(2-Ethylhexyl)-2,7-diiodocarbazole as a Monomer for Conjugated Polymers,Designed Monomers and Polymers 16 (2013) 31-37.

F. Tinti, .F. K. Sabir, M. Gazzano, S. Righi, C. Ulbricht, O.Usluer, V. Pokorna, V. Cimrova, T. Yohannes, D. A. M. Egbed and N. Camaioni, Tuning the properties of an anthracene-based PPE-PPV copolymer by fine variation of its macromolecular parameters, RSC Adv. 3 (2013) 6972–6980.

D. Výprachtický, I. Kmínek, V. Pokorná, V. Cimrová Efficient synthesis of N-alkyl-2,7-dihalocarbazoles by simultaneous carbazole ring closure and N-alkylation, Tetrahedron 68 (2012) 5075-5080.

Ö. Usluer, Ch. Kästner, M. Abbas, Ch. Ulbricht, V. Cimrova, A. Wild, E. Birckner, N. Tekin, N. S. Sariciftci, H. Hoppe, S. Rathgeber, D. A. M. Egbe, Charge Carrier Mobility, Photovoltaic and Electroluminescent Properties of Anthracene-Based Conjugated Polymers Bearing Randomly Distributed Side Chains" in its current form for publication in the Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 50 (2012) 3425–3436.

V. Cimrová, I. Kmínek, P.Pavlačková, D. Výprachtický, Low-Bandgap Donor-Acceptor Copolymers with 4,6-Bis(3′-(2-ethylhexyl)thien-2′-yl)thieno[3,4-c][1,2,5]thiadiazole: Synthesis, Optical, Electrochemical and Photovoltaic Properties, Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chem. 49 (2011) 3426-3436.

V. Cimrová, D. Výprachtický, H.-H. Hoerhold, Poly[methyl(phenyl)silanediyl] Modified with Dansyl Fluorophore: Synthesis and Photophysics, Journal of Polymer Science. Part A - Polymer Chem.49 (2011)2233-2244.

D. Výprachtický, I. Kmínek, P. Pavlačková, V. Cimrová, Novel three-step synthesis of N-(2-ethylhexyl)-2,7-diiodocarbazole, Synthesis (2011)1472-1476.

V. Cimrová, I. Kmínek, P.Pavlačková, D. Výprachtický, Low-Band Gap Donor-Acceptor Copolymers Containing Thienothiadiazole Units for Photovoltaics, ECS Transactions 33, (2011) 119-127.

D. Výprachtický, I. Kmínek, P.Pavlačková, and V. Cimrová: Syntheses of Fluorene/Carbazole-Thienothiadiazole Copolymers for Organic Photovoltaics, ECS Transactions 33 (2011) 111-118.

V. Cimrová, I. Kmínek, D. Výprachtický, Novel Soluble Fluorene-Thienothiadiazole and Fluorene–Carbazole Copolymers for Optoelectronics, Macromol. Symp. 295 (2010) 65-70.

D. Výprachtický, V. Cimrová, I. Kmínek, P. Pavlačková, Syntheses of Conjugated Polymers for Photonics, Macromol. Symp. 295 (2010) 94-99.

J. Toušek, J. Toušková, I. Křivka, P. Pavlačková, D. Výprachtický, V. Cimrová, Surface photovoltage method for evaluation of exciton diffusion length in fluorene-thiophene based copolymers, Org. Electron. 11 (2010) 50–56.

I. Kmínek, D. Výprachtický, J .Kříž, J. Dybal, V. Cimrová, Low-bandgap copolymers containing thienothiadiazole units: synthesis, optical and electrochemical properties, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 48 (2010) 2743-2756.

J. Čermák, B. Rezek, V. Cimrová, A. Fejfar, A. Purkrt, M. Vaněček, J. Kočka: Time-resolved opto-electronic properties of poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl):fullerene heterostructures detected by Kelvin force microscopyThin Solid Films 519 (2010) 836-840.

D. A. M. Egbe, A. Getachew, A. Pivrikas, A. M. Ramil, E. Birckner, V. Cimrova, H. Hoppe and N. S. Sariciftci, Improvement in carrier mobility and photovoltaic performance through random distribution of segments of linear and branched side chains, J. Mater. Chem. 20 (2010) 9726-9734.

D.A.M. Egbe, S.Türk, S. Rathgeber, F. Kühnlenz, R. Jadhav, A. Wild, E. Birckner, A. Getachew, A. Pivrikas, V. Cimrova, G. Knör, N. S. Sariciftci, H. Hoppe, Anthracene Based Conjugated Polymers: Correlation between π-π-Stacking Ability, Photophysical Properties, Charge Carrier Mobility, and Photovoltaic Performance, Macromolecules 43 (2010) 1261–1269.

A. Wild, F. Schlütter, G. M. Pavlov, C. Friebe, G. Festag, A. Winter, M. D. Hager, V. Cimrová, U. S. Schubert, p-Conjugated Donor and Donor–Acceptor Metallo-Polymers, Macromol. Rapid Commun. 31 (2010) 868-874.

J. Čermák, B. Rezek, V. Cimrová, D. Výprachtický, H.-H. Hoerhold, M. Ledinský, A. Fejfar, Optoelectronic performance of poly(p-phenylenevinylene)-based heterostructures evaluated by scanning probe techniques, Phys. Status Solidi B 246 (2009) 2828–2831.

 A. Wild, D.A.M. Egbe, E. Birckner, V. Cimrova, U.-W. Grummt, U. S. Schubert, Anthracene- and Thiophene - Containing MEH-PPE-PPVs: Synthesis and Study of the Effect of the Aromatic Ring Position the on the Photophysical and Electrochemical Properties., J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 47 (2009) 2243–2261.

 R. Křenek, M. Stamm, and V. Cimrová, Steady-state electrical transport through block copolymer nanostructures deposited on smooth and rough electrodes, J. Appl. Phys. 103 (2008) 044306-16.

M. Agrawal, J. Rubio-Retama, N. E. Zafeiropoulos, N. Gaponik, S. Gupta, V. Cimrova, V. Lesnyak, E. López-Cabarcos, S. Tzavalas, R. Rojas-Reyna, A. Eychmüller, and M. Stamm, Switchable photoluminescence of CdTe nanocrystals by temperature-responsive microgels, Langmuir 24 (2008) 9820-9824.

J.A. Mikroyannidis, V. P. Barberis, D. Výprachtický and V. Cimrová, Simple Synthesis, Photophysics and Electroluminescent Properties of Poly[2,7-bis(4-tert-butylstyryl)fluorene-9,9-diyl-alt-alkane-α,ω-diyl], J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 45 (2007) 809-821.


Prohlížení seznamu prací

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21