Publikace Oddělení Optoelektronické jevy a materiály

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Dzhabarov V., Výprachtický D., Cimrová V.
Microwave-assisted and conventional synthesis, photophysics and electroluminescence of poly(9,9-dihexadecylfluorene-2,7-diyl-alt-2,2’-bithiophene-5,5’-diyl)
European Polymer Journal. Roč. 98, 2018, s. 420-429

Rais D., Menšík M., Paruzel B., Kurunthu D., Pfleger J.
Phonons spreading from laser-heated gold nanoparticle array accelerate diffusion of excitons in an underlying polythiophene thin film
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 16 (2017), s. 10562-10570

Cimrová V., Pokorná V., Výprachtický D.
Effects of alkyl or alkyloxy side chains in poly[4,6-bis(3'-dodecylthien-2'-yl)thieno[3,4-c][1,2,5]thiadiazole-5',5'-diyl-alt-2,5-di(alkyl or alkyloxy)-1,4-phenylene]: Synthesis, photophysics, and spectroelectrochemical and photovoltaic properties
Polymer. Roč. 118, 2017, s. 180-191

Rais D., Menšík M., Paruzel B., Šeděnková I., Pfleger J.
Plasmonic screening effect of gold nanoparticles array on light absorption in poly(3-hexyl)thiophene thin film
Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Roč. 18, č. 2 (2018), s. 1164-1168

Toman P., Menšík M., Bartkowiak W., Pfleger J.
Modelling of the charge carrier mobility in disordered linear polymer materials
Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 19, č. 11 (2017), s. 7760-7771

Menšík M., Pfleger J., Toman P.
Dynamics of photogenerated polarons and polaron pairs in P3HT thin films
Chemical Physics Letters. Roč. 677, 2017, s. 87-91

Rais D., Pfleger J., Menšík M., Zhigunov A., Štenclová P., Svoboda J., Vohlídal J.
Singlet fission in thin films of metallo-supramolecular polymers with ditopic thiophene-bridged terpyridine ligands
Journal of Materials Chemistry C. Roč. 5, č. 32 (2017), s. 8041-8051

Cimrová V., Morávková Z., Pokorná V., Výprachtický D.
Investigation of donor-acceptor copolymer films and their blends with fullerene in the active layers of bulk heterojunction solar cells by Raman microspectroscopy
Organic Electronics. Roč. 47, 2017, s. 194-199

Piana F., Kredatusová J., Paruzel B., Pfleger J.
Polymer blends of poly(2-cyanoethyl vinyl ether) and poly(methyl methacrylate) with improved dielectric properties for flexible electronics
eXPRESS Polymer Letters. Roč. 11, č. 9 (2017), s. 731-737

Cimrová V., Kmínek I., Výprachtický D., Pokorná V.
Short-time synthesis of poly[4,6-bis(3'-(2-ethylhexyl)thien-2'-yl)thieno[3,4-c][1,2,5]thiadiazole-alt-9,9-dioctylfluorene], its photophysical, electrochemical and photovoltaic properties
Polymer. Roč. 59, 2015, s. 298-304

Výprachtický D., Demirtas I., Dzhabarov V., Pokorná V., Erdas E., Ozturk T., Cimrová V.
New copolymers with thieno[3,2-b]thiophene or dithieno[3,2-b:2',3'-d]thiophene units possessing electron-withdrawing 4-cyanophenyl groups: synthesis and photophysical, electrochemical, and electroluminescent properties
Journal of Polymer Science Part A-Polymer Chemistry. Roč. 55, č. 16 (2017), s. 2629–2638


Prohlížení seznamu prací

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21