Morfologie polymerů :: pracovníci

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Vedoucí oddělení
doc. RNDr. Miroslav Šlouf Ph.D. 296809-291 slouf
Zaměstnanci
doc. RNDr. Ivan Fortelný DSc. 296809-170 fortelny
Jiřina Hromádková 296809-273 hromadkova
RNDr. Sabina Krejčíková CSc. 296809-348 krejcikovas
Mgr. Alexandra Ostafińska Ph.D. 296809-324 ostafinska
Ing. Ewa Pavlova Ph.D. 296809-367 pavlova
Helena Vlková 296809-348 vlkova
Ph.D. studenti
Mgr. Markéta Kokošková 296809-324 kokoskova
Mgr. Veronika Sutrová 296809-170 sutrova
Emeritní pracovníci
doc. RNDr. František Lednický, CSc.   ledn

Výpis z databáze pracovníků

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21