Morfologie polymerních materiálů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výzkum

  • Studium je zaměřeno na nadmolekulární struktury polymerních systémů, zejména za použití mikroskopických, mikromechanických a reometrických technik.
  • Provádíme vyhodnocování fázové struktury polymerních směsí a kompozitů, dispergace plniv, kvalitativní odhady mezifázové adheze, obrazové analýzy velikostí částic ap. Výzkum je soustředěn na hledání vztahů mezi nadmolekulární strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi (tahové vlastnosti, mikromechanické vlastnosti, odolnost vůči otěru...).
  • Ke studiu používáme zejména mikroskopické techniky (SEM, TEM, LM), měření mikromechanických vlastností (mikrotvrdost, miniaturní trhací stroj), měření reologických vlastností (reometr s optickou detekcí), v rámci spoluprací uvnitř ústavu využíváme též techniky difrakční (SAXS, WAXS), spektroskopické (IR, ESR) a termické (DSC, TGA).
  • Projekty řešené v současnosti a nedávné minulosti:
    • Vývoj polymeru UHMWPE se zvýšenou životností pro kloubní náhrady (granty GAČR, MŠMT, TAČR, IGA MZ ČR; spolupráce s 1. Lékařskou fakultou a Fakultní nemocnicí Motol, s českou firmou vyrábějící kloubní náhrady - firmou Beznoska s.r.o.).
    • Vlastnosti polymerních směsí a kompozitů, vývoj fázové struktury v polymerních směsích (projekty GAČR, TAČR).
    • Účast na dlouhé řadě projektů využívajících mikroskopii, měření mikromechanických vlastností a/nebo reometrii (polymerní směsi, polymerní mikro- a nanokompozity, polymerní mikro- a nanočástice, biokompatibilní polymery...).

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21