Publikace Oddělení Polymerní sítě a gely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Hobzová R., Hrib J., Širc J., Karpushkin e A., Michálek J., Janoušková O., Gatenholm P.
Embedding of bacterial cellulose nanofibers within PHEMA hydrogel matrices: tunable stiffness composites with potential for biomedical applications
Journal of Nanomaterials. Roč. 2018, January (2018), č. 5217095_1-5217095_11

Michálek J., Chmelíková D., Chylíková krumbholcová E., Podešva J., Dušková-smrčková M.
Historie měkkých kontaktních čoček aneb jak to bylo doopravdy
Chemické listy. Roč. 112, č. 3 (2018), s. 143-147

Hrib J., Širc J., Lesný P., Hobzová R., Dušková-smrčková M., Michálek J., Šmucler R.
Hydrogel tissue expanders for stomatology. Part I. methacrylate-based polymers
Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 28, č. 1 (2017), s. 12_1-12_8

Dušek K., Dušková-smrčková M., Huybrechts J., Ďuračková A.
Polymer networks from preformed precursors having molecular weight and group reactivity distributions. Theory and application
Macromolecules. Roč. 46, č. 7 (2013), s. 2767-2784

Širc J., Hampejsová Z., Trnovská J., Kozlík P., Hrib J., Hobzová R., Zajícová A., Holan V., Bosáková Z.
Cyclosporine A loaded electrospun poly(D,L-lactic acid)/poly(ethylene glycol) nanofibers: drug carriers utilizable in local immunosuppression
Pharmaceutical Research. Roč. 34, č. 7 (2017), s. 1391-1401

Hrib J., Širc J., Hobzová R., Hampejsová Z., Bosáková Z., Munzarová M., Michálek J.
Nanofibers for drug delivery - incorporation and release of model molecules, influence of molecular weight and polymer structure
Beilstein Journal of Nanotechnology. Roč. 6, 2015, s. 1939-1945

Dušek K., Choukourov A., Dušková-smrčková M., Biederman H.
Constrained swelling of polymer networks: characterization of vapor-deposited cross-linked polymer thin films
Macromolecules. Roč. 47, č. 13 (2014), s. 4417-4427

Karpushkin e A., Dušková-smrčková M., Šlouf M., Dušek K.
Rheology and porosity control of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogels
Polymer. Roč. 54, č. 2 (2013), s. 661-672

Dušek K., Dušková-smrčková M., Douglas C.
Swelling of coating films
Protective Coatings - Film Formation and Properties. Cham: Springer International Publishing AG, 2017 - (Wen, M.; Dušek, K.), s. 271-291. ISBN 978-3-319-51625-7

Přádný M., Dušková-smrčková M., Dušek K., Janoušková O., Sadakbayeva Z., Šlouf M., Michálek J.
Macroporous 2-hydroxyethyl methacrylate hydrogels of dual porosity for cell cultivation: morphology, swelling, permeability, and mechanical behavior
Journal of Polymer Research. Roč. 21, č. 11 (2014), s. 579_1-579_12

Hobzová R., Dušková-smrčková M., Michálek J., Karpushkin e A., Gatenholm P.
Methacrylate hydrogels reinforced with bacterial cellulose
Polymer International. Roč. 61, č. 7 (2012), s. 1193-1201


Prohlížení seznamu prací

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21