Publikace Oddělení Biologické modely

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Kumorek M., Janoušková O., Höcherl A., Houska M., Mázl chánová E., Kasoju N., Cuchalová L., Matějka R., Kubies D.
Effect of crosslinking chemistry of albumin/heparin multilayers on FGF-2 adsorption and endothelial cell behavior
Applied Surface Science. Roč. 411, 2017, s. 240-250

Koziolová E., Janoušková O., Cuchalová L., Hvězdová Z., Hraběta J., Eckschlager T., Sivák L., Ulbrich K., Etrych T., Šubr V.
Overcoming multidrug resistance in Dox-resistant neuroblastoma cell lines via treatment with HPMA copolymer conjugates containing anthracyclines and P-gp inhibitors
Journal of Controlled Release. Roč. 233, 2016, s. 136-146

Loukotová L., Kučka J., Rabyk M., Höcherl A., Venclíková K., Janoušková O., Páral P., Kolářová V., Heizer T., Šefc L., Štěpánek P., Hrubý M.
Thermoresponsive .beta.-glucan-based polymers for bimodal immunoradiotherapy - Are they able to promote the immune system?
Journal of Controlled Release. Roč. 268, 2017, s. 78-91

Braunová A., Kostka L., Sivák L., Cuchalová L., Hvězdová Z., Laga R., Filippov S., Černoch P., Pechar M., Janoušková O., Šírová M., Etrych T.
Tumor-targeted micelle-forming block copolymers for overcoming of multidrug resistance
Journal of Controlled Release. Roč. 245, 2017, s. 41-51

Höcherl A., Jager E., Jager A., Hrubý M., Konefal R., Janoušková O., Spěváček J., Jiang Y., Schmidt p. W., Lodge t. P., Štěpánek P.
One-pot synthesis of reactive oxygen species (ROS)-self-immolative polyoxalate prodrug nanoparticles for hormone dependent cancer therapy with minimized side effects
Polymer Chemistry. Roč. 8, č. 13 (2017), s. 1999-2004

Jager E., Höcherl A., Janoušková O., Jager A., Hrubý M., Konefal R., Netopilík M., Pánek J., Šlouf M., Ulbrich K., Štěpánek P.
Fluorescent boronate-based polymer nanoparticles with reactive oxygen species (ROS)-triggered cargo release for drug-delivery applications
Nanoscale. Roč. 8, č. 13 (2016), s. 6958-6963

Sedláček O., Monnery b. D., Mattová J., Kučka J., Pánek J., Janoušková O., Höcherl A., Verbraeken B., Vergaelen M., Zadinová M., Hoogenboom R., Hrubý M.
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) conjugates with doxorubicin for cancer therapy: in vitro and in vivo evaluation and direct comparison to poly[N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide] analogues
Biomaterials. Roč. 146, 2017, s. 1-12

Koziolová E., Machová D., Pola R., Janoušková O., Chytil P., Laga R., Filippov S., Šubr V., Etrych T., Pechar M.
Micelle-forming HPMA copolymer conjugates of ritonavir bound via pH-sensitive spacer with improved cellular uptake designed for enhanced tumor accumulation
Journal of Materials Chemistry B. Roč. 4, č. 47 (2016), s. 7620-7629

Koziolová E., Goel S., Chytil P., Janoušková O., Barnhart t. E., Cai W., Etrych T.
A tumor-targeted polymer theranostics platform for positron emission tomography and fluorescence imaging
Nanoscale. Roč. 9, č. 30 (2017), s. 10906-10918

Etrych T., Lucas H., Janoušková O., Chytil P., Mueller T., Mäder K.
Fluorescence optical imaging in anticancer drug delivery
Journal of Controlled Release. Roč. 226, 2016, s. 168-181

Pola R., Janoušková O., Etrych T.
The pH-dependent and enzymatic release of cytarabine from hydrophilic polymer conjugates
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S225-S232


Prohlížení seznamu prací

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21