Publikace Oddělení Biolékařské polymery

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Výběr aktuálních publikací:

Islam W., Fang J., Etrych T., Chytil P., Ulbrich K., Sakoguchi A., Kusakabe K., Maeda H.
HPMA copolymer conjugate with pirarubicin: in vitro and ex vivo stability and drug release study
International Journal of Pharmaceutics. Roč. 536, č. 1 (2018), s. 108-115

Koziolová E., Chytil P., Etrych T., Janoušková O.
Ability of polymer bound P-glycoprotein inhibitor ritonavir to overcome multidrug resistance in various resistant neuroblastoma cell lines
Anti-Cancer Drugs. Roč. 28, č. 10 (2017), s. 1126-1130

Studenovský M., Sivák L., Sedláček O., Konefal R., Horková V., Etrych T., Kovář M., Říhová B., Šírová M.
Polymer nitric oxide donors potentiate the treatment of experimental solid tumours by increasing drug accumulation in the tumour tissue
Journal of Controlled Release. Roč. 269, 2018, s. 214-224

Šírová M., Strohalm J., Chytil P., Lidický O., Říhová B., Etrych T.
The structure of polymer carriers controls the efficacy of the experimental combination treatment of tumors with HPMA copolymer conjugates carrying doxorubicin and docetaxel
Journal of Controlled Release. Roč. 246, 2017, s. 1-11

Koziolová E., Goel S., Chytil P., Janoušková O., Barnhart t. E., Cai W., Etrych T.
A tumor-targeted polymer theranostics platform for positron emission tomography and fluorescence imaging
Nanoscale. Roč. 9, č. 30 (2017), s. 10906-10918

Ulbrich K., Holá K., Šubr V., Bakandritsos A., Tuček J., Zbořil R.
Targeted drug delivery with polymers and magnetic nanoparticles: covalent and noncovalent approaches, release control, and clinical studies
Chemical Reviews. Roč. 116, č. 9 (2016), s. 5338-5431

Sivák L., Šubr V., Tomala J., Říhová B., Strohalm J., Etrych T., Kovář M.
Overcoming multidrug resistance via simultaneous delivery of cytostatic drug and p-glycoprotein inhibitor to cancer cells by HPMA copolymer conjugate
Biomaterials. Roč. 115, 2017, s. 65-80

Chytil P., Koziolová E., Janoušková O., Kostka L., Ulbrich K., Etrych T.
Synthesis and properties of star HPMA copolymer nanocarriers synthesised by RAFT polymerisation designed for selective anticancer drug delivery and imaging
Macromolecular Bioscience. Roč. 15, č. 6 (2015), s. 839-850

Kostka L., Etrych T.
High-molecular-weight HPMA-based polymer drug carriers for delivery to tumor
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S179-S190

Böhmová E., Pola R.
Peptide-targeted polymer cancerostatics
Physiological Research. Roč. 65, Suppl. 2 (2016), s. S153-S164

Pola R., Braunová A., Laga R., Pechar M., Ulbrich K.
Click chemistry as a powerful and chemoselective tool for the attachment of targeting ligands to polymer drug carriers
Polymer Chemistry. Roč. 5, č. 4 (2014), s. 1340-1350


Prohlížení seznamu prací

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21