CZ | ENG

Postgraduální kurzy polymerní vědy pod záštitou UNESCO/IUPAC

jsou organizovány Ústavem makromulekulární chemie AV ČR, v. v. i. , v Praze pod záštitou a s podporou Akademie věd ČR, UNESCO a IUPAC

Základní informace

Ročník 2017/2018


E-mailová adresa:unesco.course

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21