Pracovní místa

10.7.2017 - Výběrové řízení: Výzkumný a vývojový pracovník - zpracování polymerů

Výběrové řízení na výzkumného a vývojového pracovníka (postdoktoranda) do Oddělení zpracování polymerních materiálů. Nástup: 1.10.2017. Uzávěrka přihlášek: 31. 08. 2017.

  více...

9.6.2017 - Výběrové řízení - Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů

Výběrové řízení na místo Výzkumný a vývojový pracovník do Oddělení biomateriálů a bioanalogických systémů, http://www.imc.cas.cz/cz/umch/o_bioanal.html.

Nástup 1.10.2017. Uzávěrka 31.8.2017.

  více...

11.5.2017 - Výběrové řízení - odborný pracovník - Bioaktivní polymery

Výběrové řízení na místo odborného pracovníka výzkumu a vývoje do oddělení Bioaktivních polymerů.

Nástup: od 1.9.2017 (nebo dohodou)

Uzávěrka přihlášek: 18.8.2017

  více...Zaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410