Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Sergey Filippov, Ph.D.
Název tématuStudium mobility v supramolekulárních polymerních systémech pro medicínské aplikace moderními spektroskopickými metodami.
AnotaceDifúzní procesy polymerních nanočástic v roztocích mají přímý vliv na řadu praktických aplikací, jako systémy pro cílenou dopravu léčiv a transportu přes membrány. Různé techniky byly použity pro měření difúzních procesů. Klasické koncentrační gradientní metody a dynamického rozptylů světla (DLS), jsou příklady technik používaných pro určení vzájemného difúzního koeficientů. Projekt se bude věnovat studiu mobility v supramolekulárních polymerních systémů pro biomedicínské aplikace pomocí moderních spektroskopických metod - EPR, NMR, FCS a DLS.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21