Školitel
(případně konzultant)
Mgr.Sergey Filippov, Ph.D.
Název tématuStudium samo-organizaci troiblokových poly(2-oxazoline) kopolymerů
AnotaceNové amfifilní triblokové kopolymery jsou mnohem komplexnější nežli konvenční amfifilní diblokové kopolymery a jsou založené hydrofilním poly(2-methyl-2-oxazolinu), hydrofobním poly(2-octyl-2-oxazolinu) a fluorofilním poly(2-fluorooctyl-2-oxazolinu). Polyoxazoliny jsou strukturně podobné polypeptidům a proto perspektivní pro použití v biomedicinálních aplikacích, zejména proto, že jejich samoasociace je teplotně závislá a probíhá především v okolí fyziologické teploty. Pochopení této samoasociace ve vodném prostředí je podstatně složitější nežli v případě dvojblokových amfifilních kopolymerů. Projekt bude zaměřen na výzkum triblokovývh kopolymerů poly(2-oxazolinů) metodami isotermální titrační kalorimetrie, maloúhlového rozptylu rentgenových paprsků/ neutronu a rozptylu světla.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21