Školitel
(případně konzultant)
Ing.Zdeněk Starý, Ph.D.
Název tématuVodivé polymerní kompozity s heterogenní fázovou strukturou
AnotaceNemísitelné polymerní směsi obsahující elektricky vodivá plniva jsou perspektivní multifunkční materiály. Díky jejich heterogenní fázové struktuře a selektivní lokalizaci plniva ve směsi je možné připravit vodivé kompozity s nízkou hodnotou perkolačního prahu a vyváženým vlastnostním profilem. Fázová struktura směsi výrazně ovlivňuje elektrické vlastnosti směsi. Na druhé straně přítomnost plniva má vliv na vývoj fázové struktury během zpracování směsi. Přestože tyto základní jevy jsou v literatuře popsány, jejich pochopení je stále nedostatečné. Cílem práce je tedy popis a vysvětlení vztahů mezi migrací částic plniva ve směsi, vývojem fázové struktury během zpracování a výslednými vlastnostmi směsi. Experimentální část práce sestává z přípravy směsí a z jejich morfologické charakterizace pomocí metod elektronové mikroskopie. Tokové a elektrické vlastnosti směsí budou studovány pomocí simultánních elektricko-reologických experimentů. Tato měření poslouží pro návrh jednoduchých kinetických modelů popisujících migraci částic plniva v tavenině polymerní směsi.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21